Εργαλείο Κατάρτισης Προφίλ Δεξιοτήτων 

Αναγνωρίζοντας Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας

Αυτή η ενότητα επιδιώκει να βοηθήσει πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση του 9Conversations με θέμα “ Πως να ξεκινήσετε μια προσωπική ή μικρή επιχείρηση ”. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται:

  • Με την χρήση του Ενωσιακού Εργαλείου Κατάρτισης Προφίλ Δεξιοτήτων για Υπηκόους Τρίτων Χωρών για αναγνώριση των γενικών ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων σας
  • Με την συμπλήρωση ενός Ερωτηματολογίου 9Conversations με σκοπό την καταγραφή πιο ειδικών επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
EU Skills Profile Tool

Το Ενωσιακό Εργαλείο Κατάρτισης Προφίλ Δεξιοτήτων για Υπηκόους Τρίτων Χωρών είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από τη Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, ως κομμάτι του «Νέου Θεματολογίου Δεξιοτήτων για την Ευρώπη» που υιοθετήθηκε από την Commission τον Ιούνιο του 2016.

Το Ερωτηματολόγιο 9Conversations αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 9Conversations, ως μια τροποποίηση του Ενωσιακού Εργαλείου Κατάρτισης Προφίλ Δεξιοτήτων, με σκοπό την αναγνώριση επιπρόσθετων επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Το Ενωσιακό Εργαλείο Κατάρτισης Προφίλ Δεξιοτήτων και το
Ερωτηματολόγιο 9Conversations μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε:

  • Μόνοι σας: Χρησιμοποιώντας το Ενωσιακό Εργαλείο Κατάρτισης Προφίλ Δεξιοτήτων μπορείτε να καταγράψετε και να παρουσιάσετε τα επίσημα και ανεπίσημα προσόντα, δεξιότητες και εμπειρίες και να προετοιμάσετε ενός είδους επαγγελματικού προφίλ ή βιογραφικό. Αυτό το προφίλ/βιογραφικό είναι καλά κατανοητό σε όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι μπορεί να σας είναι πολύ χρήσιμο στο να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές, εκπαιδευτικούς παρόχους και για εύρεση εργασίας. Απαντώντας το Ερωτηματολόγιο 9Conversations, θα μπορείτε να κατανοήσετε το επίπεδο των επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σας, τα οποία χρειάζονται για τo ξεκίνημα μιας επιχείρησης και θα σας βοηθήσουν περιγράψετε τη δική σας επιχειρηματική ιδέα.
  • Μαζί με μια οργάνωση που προσφέρει βοήθεια σε υπηκόους τρίτων χωρών: Αυτές οι οργανώσεις περιλαμβάνουν, σε πρώτο επίπεδο τις τοπικές αρχές, κέντρα υποδοχής προσφύγων και ΜΚΟ και σε δεύτερο επίπεδο υπηρεσίες για εκπαίδευση/κατάρτιση και καθοδήγηση για εύρεση εργασίας. Συστήνεται να προσεγγίσετε έναν τέτοιον οργανισμό μιας και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης του 9Conversations είναι να συναντήσετε ανθρώπους τοπικά που μπορούν να σας βοηθήσουν με την επιχειρηματική σας ιδέα.

Παρακαλώ πρώτα συμπληρώστε το Ευρωπαϊκό Προφίλ και μετά το Ερωτηματολόγιο 9Conversations