Συνεργάτες 

Το ερευνητικό ίδρυμα TISIP ιδρύθηκε το 1985. TISIP είναι ένα μικρο R&D ίδρυμα που βρίσκεται στο Trondheim, Νορβηγία. Το TISIP συμπεριφέρεται σαν ένας οργανισμός project με τέσσερις μόνιμους εργαζόμενους.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔιΠαΕ) δημιουργήθηκε, βάσει του νόμου 4610/2019, από την ένωση του πρώην Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος με 3 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχουν δυο κύριες πανεπιστημιουπόλεις μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το πανεπιστήμιο κατέχει εκπαιδευτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις σε οχτώ πόλεις της Βόρειας Ελλάδος.

Social Projects Institute (SPI) – ιδρύθηκε το 2015, με ένα δυνατό, υπεύθυνο ιδρυματικής διοίκησης σύστημα – είναι μια ιδιωτική ανεξάρτητη οργάνωση, η οποία δεν υφίσταται σωματικά ή ηθικά σε καμία εμπορική δομή, πολιτικό κόμμα, θρησκευτική ομολογία.

Η RETHINK Τεχνολογίες Εκμάθησης είναι μια διαδικτυακής μαθήσεως εταιρία παραγωγής. Παράγουν πλούσιο διαδικτυακής εκμάθησης υλικό για μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις και για τον δημόσιο τομέα.

Διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες στην επιστήμη υπολογιστών, επιστήμη συστημάτων και επιστήμη διοίκησης είναι ενεργές στο ΠΣΡ. Βασική έρευνα είναι ο κύριος σκοπός με έμφαση, στην διεπιστημονική έρευνα, σε εφαρμογές που διεγείρουν βασική έρευνα και σε μεταφορά τεχνολογίας και διάδοση των αποτελεσμάτων.

Η Anne Fox είναι μια συμβουλευτική και εκπαιδευτική εταιρία η οποία ξεκίνησε το 2010 από την Anne Fox. Είναι μια εταιρία ενός ατόμου. H Anne Fox προσφέρει «κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου» Αγγλική εκπαίδευση για εργαζόμενους και φοιτητές επιπέδου TOEFL και IELTS.